พิธีเปิดห้องสร้างเสริมสุขภาพนักศึกษาแพทย์

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ทำพิธีเปิดห้องสร้างเสริมสุขภาพนักศึกษาแพทย์ (ห้องนักปราชญ์และห้อง Physique sport club) มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาแพทย์ในการทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาแพทย์ได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย โดยมี นายแพทย์ปกรณ์ นาระคล ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก คณะผู้บริหารศูนย์แพทยศาสตร์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก)