รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับ​สมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ประเภท ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 1 อัตรา

  • ประกาศรับสมัคร (18 เม.ย. 2566) >> คลิกที่นี่ <<
  • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (3 พ.ค. 2566) >> คลิกที่นี่ <<
  • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (8 พ.ค. 2566) >> คลิกที่นี่ <<
  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (10 พ.ค. 2566) >> คลิกที่นี่ <<

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ประเภท พนักงานจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา

  • ประกาศรับสมัคร (18 เม.ย. 2566) >> คลิกที่นี่ <<
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (3 พ.ค. 2566) >> คลิกที่นี่ <<
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (เพิ่มเติม) (8 พ.ค. 2566)  >> คลิกที่นี่ <<
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (8 พ.ค. 2566) >> คลิกที่นี่ <<
  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (10 พ.ค. 2566) >> คลิกที่นี่ <<