สร้างสรรค์และพัฒนาเครือข่ายนักศึกษาแพทย์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น ดำเนินโครงการสร้างสรรค์และพัฒนาเครือข่ายนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1-6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเรียน การสอน การประเมินผล การดำรงชีวิตขณะเป็นนักศึกษาแพทย์

กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมวารีวัลเล่ย์ รีสอร์ท อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น