สำรวจพื้นที่จัดกิจกรรม

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ทางศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก นำโดยนพ. พรอนันต์ โดมทอง รองผู้อำนวย การฯ ด้านบริหาร และคณะ เข้าดูพื้นที่จัดกิจกรรม สร้างสรรค์และพัฒนาเครือข่ายนักศึกษาแพทย์ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 – 28 มกราคม 2567 โดยมีทีมงานจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นางนงคราญ เติมวุฒิ น.ส. พัชรินทร์ การินทร์ และ น.ส แคทรียา กันกง พาลงพื้นที่เข้าเยี่ยมผู้ป่วยและครอบครัว