แสดงความยินดีบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 22 ในโครงการ CPIRD

วันที่ 17 ธันวาคม 2566 ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร่วมถ่ายภาพและผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นพ. ปกรณ์ นาระคล ผู้อำนวยการ ศศค. ขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นพ. พรอนันต์ โดมทอง รองผู้อำนวย การฯ ด้านบริหารและนพ.วีระยุทธ หุมอาจ เป็นตัวแทนร่วมเป็นเกียรติ ถ่ายรูปแสดงความยินดี