การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(BLS) X-Ray

วันที่ 7 สิงหาคม 2566  เวลา 13.00 -16.00 น.

ศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลองและการเรียนรู้ ( KKSimTEC)

โดย พญ. อักษร พูลนิติพร  และ คณะ ได้จัดการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (BLS)

ให้แก่ บุคลากรกลุ่มงานรังสีวิทยา จำนวน   21 คน ประกอบด้วย

  • รังสีแพทย์
  • นักรังสีเทคนิค
  • พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้