ใบสมัคร ฝึกอบรม BLS การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน

ใบสมัครเรียน BLS สำหรับประชาชน

วันที่ 2 กุมภาพันธุ์ 2567

รอบที่ 1 เวลา 13.00-14.00 น.

รอยที่ 2 เวลา 14.00-15.00 น.

รอบที่ 3 เวลา 15.00-16.00 น.

สมัครได้ที่ ลิ๊งค์ด้านล่าง

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqjKLouvDRPiRBLDi6wtI_GwOChTx5OAvVVCUSCCCUpLkWBA/viewform