ได้จัดการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (BLS) ให้แก่เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 8.00 -16.00 น.

ศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลองและการเรียนรู้ ( KKSimTEC) ร่วมกับกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

โดย พญ. อักษร พูลนิติพร  และ คณะ ได้จัดการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (BLS)

ให้แก่เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด จำนวน 32 คน

  • พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
  • คนงาน