การตามรอยแนวทางปฏิบัติงานระบบยา โดยการประยุกต์ใช้ HA Scoring 2011

Collection Medication & Blood Safety
Code R0001
Title การตามรอยแนวทางปฏิบัติงานระบบยา โดยการประยุกต์ใช้ HA Scoring 2011
Title alternative
Creator ภก.กฤช อนุตรชัชวาลย์, ภญ.นิสรา ศรีสุระ, ภก.วิริยะ ยังพัธนา, ภญ.วิไลรัตน์ วงษ์วีระนิมิต, ภก.ณัฐชนนพงศ์ ถวิลการ, ภก.ภานุเดช สิมวงษ์
Subject วิจัย,HA Scoring, ระบบจัดการด้านยา, การตามรอยแนวทางปฏิบัติ
Keyword วิจัย,HA Scoring, ระบบจัดการด้านยา, การตามรอยแนวทางปฏิบัติ
Description
Publisher กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น
Date 2023
Type Text
Format pdf
Format-Extent
Language tha
เอกสารอ้างอิง EndNote OpenURL
...
...
...