การพัฒนาแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันเกิดภาวะรั่วซึมของสารน้ำออกนอกหลอดเลือดดำในผู้ป่วยมะเร็ง ในหอผู้ป่วยรังสีรักษาและเคมีบำบัดชั้น2 โรงพยาบาลขอนแก่น

Collection Medication & Blood Safety
Code In001
Title การพัฒนาแนวทางปฏิบัตเพื่อป้องกันเกิดภาวะรั่วซึมของสารน้ำออกนอกหลอดเลือดดำในผู้ป่วยมะเร็ง ในหอผู้ป่วยรังสีรักษาและเคมีบำบัดชั้น2 โรงพยาบาลขอนแก่น
Title alternative
Creator ศิริโสภา ภูสีน้ำ,ศรีสุดา ศรีมงคล
Subject
Keyword แนวทางปฏิบัติ,ภาวะรั่วซึมของสารน้ำออกนอกหลอดเลือดดำ,ผู้ป่วยมะเร็ง
Description
Publisher รังสีรักษาและเคมีบําบัดชั้น 2 โรงพยาบาลขอนแก่น
Date 2023
Type Text
Format pdf
Format-Extent
Language tha
เอกสารอ้างอิง EndNote OpenURL
...
...
...