ผลลัพธ์ของการควบคุมและป้องกันโรคเบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอีโดยใช้ EE score OUTCOME OF THE BETA-THALASSEMIA/Hb E CONTROL PROGRAM by EE score

Collection Interction prevention & control
Code R0002
Title ผลลัพธ์ของการควบคุมและป้องกันโรคเบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอีโดยใช้ EE score
Title alternative OUTCOME OF THE BETA-THALASSEMIA/Hb E CONTROL PROGRAM by EE score
Creator มลทิชา สูญกลาง พัชรินทร์ สีหาทิพย์ และ มนธนา จันทรนิยม
Subject ผลลัพธ์ของการควบคุมและป้องกันโรคเบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี,การใช้ EE score
Keyword ผลลัพธ์,การควบคุมและป้องกันโรคเบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี,การใช้ EE score
Description
Publisher ศูนย์ธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลขอนแก่น งานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น
Date 2023
Type Text
Format pdf
Format-Extent
Language tha
เอกสารอ้างอิง EndNote OpenURL
...
...
...