มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในห้องสมุด

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ให้บริการของห้องสมุด โรงพยาบาลขอนแก่น

เวลาเปิดให้บริการ

  • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:00-19:00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 08:00-16:00 น.
  • หยุดวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

โดยมี มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ให้บริการของห้องสมุดดังนี้

  • จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่เกิน 50 ที่นั่งต่อวัน
  • เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ และจุดที่สัมผัสบ่อย

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการดังนี้

  • เข้า-ออกห้องสมุดทางประตูฝั่งด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เท่านั้น
  • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ที่อยู่ในพื้นที่ห้องสมุด
  • รักษาระยะห่างจากคนรอบข้างในขณะอ่านหนังสือและติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการ โดยยืนตามจุดที่กำหนด และไม่ขยับโต๊ะเก้าอี้ที่จัดไว้ เข้าชิดกัน
  • ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ (ให้บริการที่บริเวณทางเข้าห้องสมุด) หรือสบู่เหลวล้างมือ (ในห้องน้ำห้องสมุด)