คอร์สเรียนฟรี ทักษะอาชีพมาแรงจาก Google 6 คอร์ส สอนเป็นเนื้อหาภาษาไทย

คอร์สเรียนฟรี ทักษะอาชีพมาแรงจาก Google
6 คอร์ส สอนเป็นเนื้อหาภาษาไทย
แปะไว้ไปลงเรียนกันได้เลย

.
.

.

.

6หลักสูตรเรียนฟรีจาก Googleมีอะไรบ้าง?
.
1.Project Management : การจัดการโครงการ ทำหน้าที่ดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายในองค์กรให้ลุล่วงและเกิดมูลค่าสูงสุด
.
2. Data Analytics : งานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล มีการเติบโตสูง เป็นที่ต้องการของตลาด เช่น การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดทำข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญ
.
3. Digital Marketing & E-commerce : การตลาดดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซ เรียนรู้วิธีการจัดการแคมเปญการตลาดดิจิทัล การดึงดูดและมีส่วนร่วมกับลูกค้า รวมถึงการขายผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์
.
4. UX Design : การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ (UX)
.
5. IT Support : การสนับสนุนงานด้านไอทีกำลังเป็นที่ต้องการ ในคอร์สจะสอนการเรียนรู้พื้นฐานของระบบปฏิบัติการและระบบเครือข่าย รวมถึงการแก้ปัญหาด้วย Code
.
6. Cyber Security : ความปลอดภัยทางไซเบอร์ นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์มีหน้าที่ตรวจสอบและปกป้องข้อมูลและระบบ

.
สำหรับใครที่สนใจ สามารถเข้าไปลงทะเบียนเรียนได้ที่ 👉 https://grow.google/intl/ALL_th/certificates/ ทดลองฟรี 7 วัน หรือเลือกเรียนเนื้อหาเพิ่มเติมภาษาไทย
.


แหล่งที่มาhttps://fasttacks.com/ค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม, 2566.