ฐานข้อมูลออนไลน์

Uptodate ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ชั้นนำที่ให้ข้อมูลในการแนะนำและช่วยตัดสินใจแก่แพทย์ที่ประจำจุดรักษาพยาบาลได้อย่างทันท่วงที ให้เนื้อหาพร้อมทั้งเอกสารอ้างอิง, รูปภาพและวิดีโอประกอบเพื่อความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมไปถึงข้อมูลสำหรับผู้ป่วย และฐานข้อมูลยา หากเกิดข้อสงสัยสามารถสอบถามไปยัง Editor ได้โดยตรง นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ อย่าง Smartphone หรือTablet ได้อีกทางหนึ่ง

The British Medical Journal (BMJ) เว็บไซต์เผยแพร่งานวิจัยแบบเปิด เป็นแพลตฟอร์มเผยแพร่งานวิจัยแบบเปิด โดย BMJ Publishing Group ซึ่งครอบคลุมงานวิจัยสาขาการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพกว่า 70 จากงานวิจัยทั้งหมด กว่า 50% ติดอันดับท็อป 10 ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จัดเป็นวารสารที่ติดอันดับ 1 ใน 4 ของวารสารการแพทย์ที่ถูกนำไปอ้างอิงมากที่สุดในโลกและมีค่า Impact Factor ในปี 2018 ที่ 27.604 สามารถเข้าสืบค้นและเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ที่