ทำแบบญี่ปุ่น สำเร็จแบบญี่ปุ่น การดำเนินกิจการ 100 ปีที่ยั่งยืน

เรื่องย่อ (คลิกที่นี่)

“อยากทำงานตลอดไป

อยากทำงานในแบบของตัวเอง

อยากชอบงานที่ทำ

อยากลาออก

ไม่อยากรับช่วงกิจการต่อ

อยากเริ่มกิจการของตัวเอง

สำหรับคนทำงานที่กำลังมีปัญหาเหล่านี้

นี่คือเรื่องราวที่จะทำให้คุณก้าวเดินไปข้างหน้าต่อได้

เรื่องราวเหมือนละครของ 20 บริษัท

ที่ดำเนินกิจการจนเป็นที่ยอมรับของผู้คน

ก้าวข้ามผ่านกาลเวลา

ที่จะสร้างพลังให้คุณได้เดินตามฝันต่อไป”