วิชาธุรกิจ ที่ชีวิตจริงเป็นคนสอน (The Little Book of Business)

เรื่องย่อ (คลิกที่นี่)

หนังสือการบริหารธุรกิจที่มียอดขายมากกว่า 12,000 เล่มภายในเวลาไม่ถึง 1 ปี ขึ้นอันดับ 1 หนังสือขายดีหมวดบริหารธุรกิจจากร้านซีเอ็ดตั้งแต่สัปดาห์แรกที่วางขายหนังสือ นาน 17 สัปดาห์ แนะนำแนวคิดและวิธีการทำธุรกิจตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นคิด จนถึงการทำจริง รวบรวมพื้นฐานการทำธุรกิจทั้งหมดที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้ไว้ในเล่มเดียว ถ้าใครกำลังต้องการทางออกจากวิกฤตเศรษฐกิจ หนังสือเล่มนี้คือคำตอบ ด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นเกือบ 400 หน้า เต็มไปด้วยแนวคิดและวิธีการสำคัญทั้งหมดสำหรับการบริหารจัดการธุรกิจให้แข็งแรงและเติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมด้วยเทคนิคการตลาด การเพิ่มยอดขาย การลดต้นทุน ฯลฯ ที่สามารถนำไปใช้ได้ดีในสภาวะเร่งด่วนแบบนี้ โดยเนื้อหาจะถูกแบ่งออกเป็น 9 หมวดย่อย เพื่อความสะดวกสำหรับผู้อ่านในการที่จะมาค้นหาคำตอบบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนั้น หนังสือถูกออกแบบมาให้เป็นเล่มขนาดเล็ก เหมาะสำหรับพกพาติดตัว เนื้อหาจะถูกเขียนสรุปให้เป็นข้อสั้น ๆ และไม่ได้มีคำอธิบายหรือตัวอย่างอะไรมากมายเกินไป ทั้งนี้เกิดจากความตั้งใจของผู้เขียนที่ต้องการเนื้อหากระชับ อ่านแล้วเกิดไอเดียในการนำไปใช้ต่อได้ทันที นอกจากนั้น ยังมีบางบทที่เราออกแบบไว้เหมือน checklist และมีพื้นที่ว่างสำหรับบันทึกคำตอบสำหรับคำถามที่อ่านไป เหมือนเป็นการได้ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของตนเองไปด้วย เพราะการได้มีเวลาฉุกคิดกับคำถามเหล่านี้อีกครั้ง จะพาตัวเรากลับไปสู่จุดเริ่มต้นของปัญหาและมีโอกาสทำความเข้าใจกับมันมากขึ้น และมองเห็นภาพที่ชัดเจนว่าจะแก้ไขแต่ละเรื่องอย่างไร หนังสือการบริหารธุรกิจที่มียอดขายมากกว่า 12,000 เล่มภายในเวลาไม่ถึง 1 ปี ขึ้นอันดับ 1 หนังสือขายดีหมวดบริหารธุรกิจจากร้านซีเอ็ดตั้งแต่สัปดาห์แรกที่วางขายหนังสือ นาน 17 สัปดาห์ แนะนำแนวคิดและวิธีการทำธุรกิจตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นคิด จนถึงการทำจริง รวบรวมพื้นฐานการทำธุรกิจทั้งหมดที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้ไว้ในเล่มเดียว ถ้าใครกำลังต้องการทางออกจากวิกฤตเศรษฐกิจ หนังสือเล่มนี้คือคำตอบ ด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นเกือบ 400 หน้า เต็มไปด้วยแนวคิดและวิธีการสำคัญทั้งหมดสำหรับการบริหารจัดการธุรกิจให้แข็งแรงและเติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมด้วยเทคนิคการตลาด การเพิ่มยอดขาย การลดต้นทุน ฯลฯ ที่สามารถนำไปใช้ได้ดีในสภาวะเร่งด่วนแบบนี้ โดยเนื้อหาจะถูกแบ่งออกเป็น 9 หมวดย่อย เพื่อความสะดวกสำหรับผู้อ่านในการที่จะมาค้นหาคำตอบบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนั้น หนังสือถูกออกแบบมาให้เป็นเล่มขนาดเล็ก เหมาะสำหรับพกพาติดตัว เนื้อหาจะถูกเขียนสรุปให้เป็นข้อสั้น ๆ และไม่ได้มีคำอธิบายหรือตัวอย่างอะไรมากมายเกินไป ทั้งนี้เกิดจากความตั้งใจของผู้เขียนที่ต้องการเนื้อหากระชับ อ่านแล้วเกิดไอเดียในการนำไปใช้ต่อได้ทันที นอกจากนั้น ยังมีบางบทที่เราออกแบบไว้เหมือน checklist และมีพื้นที่ว่างสำหรับบันทึกคำตอบสำหรับคำถามที่อ่านไป เหมือนเป็นการได้ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของตนเองไปด้วย เพราะการได้มีเวลาฉุกคิดกับคำถามเหล่านี้อีกครั้ง จะพาตัวเรากลับไปสู่จุดเริ่มต้นของปัญหาและมีโอกาสทำความเข้าใจกับมันมากขึ้น และมองเห็นภาพที่ชัดเจนว่าจะแก้ไขแต่ละเรื่องอย่างไร