สูตรประเมินมูลค่าหาหุ้นเติบโต

เรื่องย่อ (คลิกที่นี่)

หนังสือเล่มนี้บอกแนวคิดการประเมินหุ้นคุณค่า โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 วิธี ได้แก่ การประเมินมูลค่าจากสินทรัพย์ การประเมินด้วย EPV หรือ Earning Power Value และการประเมินการเติบโต เราจะมาดูรายละเอียดกันว่าแต่ละแบบเป็นอย่างไร