แค่แก้ 20 ข้อนี้ผ่านเป็นผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการได้เลย

เรื่องย่อ (คลิกที่นี่)

หนังสือที่จะมอบแรงบันดาลใจให้คนวัยทำงาน โดยเฉพาะคนที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ และหัวหน้าทีมทุกคน ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้สวมบทบาทเป็นประธานบริษัทเช่นเดียวกับตัวละครเอกในหนังสือ พร้อมกับร่วม “ทำข้อสอบ” วัดความสามารถในการบริหารจัดการ ซึ่งผู้เขียนรวบรวมมาจากสารพันปัญหาที่คนเป็นประธานบริษัทต้องพบเจอทั้งหมด 20 ข้อ ข้อสอบทั้ง 20 ข้อนี้จะทำให้ผู้อ่านเห็นศักยภาพที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวเองและกล้าคว้าโอกาสในการก้าวสู่ตำแหน่งผู้นำ ประธานบริษัท หรือเจ้าของกิจการอย่างมั่นใจ เพราะนอกจากข้อสอบนี้จะทำให้เข้าใจข้อเด่นข้อด้อยในการบริหารจัดการ รวมไปถึงรูปแบบการบริหารของตนแล้ว ยังชี้ให้เห็นแนวทางที่จะเสริมสร้างหรือพัฒนาทักษะการบริหารให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วย เป็นประโยชน์แก่คนวัยทำงานที่อยากพัฒนาตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวหรือผู้บริหารระดับสูง