บริการจองคิวปรึกษาสถิติวิจัย

บริการจองคิวปรึกษาสถิติวิจัย เพื่อเข้าปรึกษาด้านสถิติวิจัยกับนักชีวสถิติ ณ หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการได้ ที่นี่