บริการจองคิวปรึกษาสถิติวิจัย

 

บริการจองคิวปรึกษาสถิติวิจัย

เพื่อเข้าปรึกษาด้านสถิติวิจัยกับนักชีวสถิติ ณ หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการได้ที่นี่