บุคลากร

หน่วย CG & Art 

 • ออกแบบ infographic poster,สิ่งพิมพ์ต่างๆ

 • ป้ายต่างๆ สติกเกอร์,ฟิวเจอร์บอร์ด

 • นิทรรศการ

 • ซุ้มงาน Event ต่างๆ

 • Power Point

หน่วย ผลิตสื่อทางการแพทย์และสาธารณสุขและศูนย์ฝึกผลิตสื่อการแพทย์

 • ผลิต Multimedia,VTR,

 • Clip VDO,Shot movie

 • สื่อการสอน CAI ทางการแพทย์/ทั่วไป

 • 2D,3D Model

 • แนะนำการใช้โปรแกรม Photoshop

 • แนะนำการใช้โปรแกรม iIIustrator

 • แนะนำการทำ Inforgraphic

 • แนะนำเครื่องมือ AI หลายรูบแบบเพื่อการเรียนรู้ศิลปะและความบันเทิง

หน่วย โสตทัศนูปกรณ์

 • ถ่ายภาพทางการแพทย์

 • ถ่ายภาพทั่วไป

 • บันทึกวีดิโอ

 • ระบบวงจรปิด

 • Hilight งานประชุม

 • บันทึก/ตัดต่อ เสียง