คลินิกโรคผิวหนัง ( Dermatology clinic )

วันและเวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ เวลา 09.00-12.00 น. : พญ.วรายุวดี

วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น.:     พญ.วรายุวดี

วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น.:    พญ.วรายุวดี