คลินิกโรคมะเร็ง ( Oncology clinic )

วันและเวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ เวลา 09.00-12.00 น.:  พญ.เพียงเพ็ญ

วันอังคาร เวลา 09.00-12.00 น.: พญ.ปาริชาติ, นพ.เลืองยศ

วันพุธ เวลา 09.00-12.00 น.:     พญ.ปาริชาติ

วันพฤหัส เวลา 09.00-12.00 น.: นพ.เลืองยศ, พญ.เพียงเพ็ญ