คลินิกโรคระบบประสาท ( Neurology clinic )

วันและเวลาเปิดให้บริการ

วันอังคาร เวลา 09.00-12.00 น.: พญ.ธิดารัตน์, พญ.สลิลทิพย์, พญ.ชิดชนก, พญ.ขวัญใจ

วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น.: นพ.เกษมสิน

วันพุธ เวลา 09.00-12.00 น.:     นพ.เกษมสิน, พญ.ชิดชนก, พญ.ขวัญใจ

วันพฤหัสบดี เวลา 09.00-12.00 น.: พญ.ธิดารัตน์, พญ.สลิลทิพย์