คลินิกโรคเลือด ( Hematology clinic )

วันและเวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ 9.00-12.00 น.:    นพ.สมชาย, นพ.ทนงศักดิ์

วันอังคาร 9.00-12.00 น.:   พญ.สุมนพันธ์, นพ.ธนกฤต

วันพุธ 9.00-12.00 น.:       พญ.สุมนพันธ์, นพ.ธนกฤต

วันพฤหัส 9.00-12.00 น.:   นพ.ทนงศักดิ์

วันพฤหัส 13.00-16.00 น.:  นพ.สมชาย