ติดต่อเรา

กลุ่มงานอายุรกรรม อาคาร 9 ชั้น 3
เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30
โทร. 043-232555 ต่อ 1186