นพ.สุรพันธ์ เจริญธัญรักษ์ อายุรแพทย์โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต

นพ.สุรพันธ์ เจริญธัญรักษ์
อายุรแพทย์โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต