การดูผล OUTLAB

 1. วิธีใช้งานโปรแกรมดูผล OUTLAB ออนไลน์ ที่ส่งตรวจ PCT LAB
  • เข้าสู่ internet browser Firefox                   เท่านั้น
  • เข้าโปรแกรม pctlab.com/raxcheckpoint/

Username      : khonkaen

Password       : 9999

 1. วิธีใช้การดูผล OUT LAB กรณีส่งตรวจสถานที่อื่นๆ เช่น รพ.ศรีนครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น ศูนย์วิทย์ยาศาสตร์ ฯลฯ
  • จากหน้า “รายงานผล LAB  ดังรูป  เลือกรายการส่งตรวจ OUTLAB ที่มีผลเป็น     
  •     “ส่งตรวจภายนอก”    ให้จดเลข Lab_no นี้ เพื่อใช้ในการค้นหา
  • เข้าไดร์ฟ \\192.168.0.208\document\outlab จะปรากฏโฟล์เดอร์ OUTLAB
  •     สามารถค้นหา  โดยใส่เลข Lab no. จะปรากฏผลตรวจเป็น .PDF  สามารถพิมพ์ผลออกได้
ไฟล์เอกสาร