การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเมื่อมาพบแพทย์ กรณีมาตรวจครั้งแรก หรือ ผิดนัด

กำรังปรับปรุง