ขอแสดงความยินดี กับ คุณเทพี สีหานู หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “Facilitation ดีเด่น ประจำปี 2566” ระบบงานเวชระเบียน ในวันประชุมมหกรรมคุณภาพและวิชาการโรงพยาบาลขอนแก่นประจำปี 2566