ขอแสดงความยินดี กับ คุณเทพี สีหานู หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ ได้รับรางวัล “อาจารย์พี่เลี้ยงนักศึกษาดีเด่น” คนดี ศรี สบช. จากสถาบันพระบรมราชชนก