หน่วยให้บริการวัคซีนพาสปอร์ต โรงพยาบาลขอนแก่น

ต้องการยื่นคำร้องขอวัคซีนพาสปอร์ต —>  https://vaccine.kkh.go.th/

ต้องการติดต่อ – สอบถาม  —> https://lin.ee/Y61tY7t

หน่วยงานที่ให้บริการวัคซีนพาสปอร์ตภายในประเทศไทย —> https://drive.google.com/file/d/1yX5WPm5pEutRQtu1mqaHltUSwMwWKLWR/view