บุคลากรใหม่ ที่ยังไม่มี HN สามารถกรอกข้อมูลใน Google ฟอร์ม เพื่อขอเปิด HN  ตามลิ้งค์นี้ได้เลยนะคะ https://forms.gle/8uAbzxzLKaaW9dTp9 สำหรับบุคคลที่ลงทะเบียนมาแล้ว สามารถตรวจสอบ HN ได้ที่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i-md_l7PLesJ6N7boe1ABxIVzXFhgmTO5KkSKAltmeE/edit?usp=sharing