MR.Jakob  Bolwijn  และครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท

วันที่ 9 ธันวาคม 2565  MR.Jakob  Bolwijn  และครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมีย  โดยมีนายแพทย์เสกสรร  สุวรรณแพง  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  รับมอบ

 

ขอให้บุญกุศลในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ตลอดไปเทอญ