กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) 5 รุ่น

วันที่ 2 มีนาคม เวลา 9.00 น. พว.ไพรวัลย์ พรมที หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS)  โดยมีผู้บริหารทางการพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ เข้าร่วมพิธีเปิดและการอบรมในครั้งนี้ ที่ ห้องประชุม KKSim TEC ชั้น 3 อาคารคุณากรปิยชาติ

การอบรมครั้งนี้มีทั้งหมด 5 รุ่น แบ่งเป็นวันที่ 2, 9, 16, 23 และ 30 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดการอบรมจาก Update guideline CPR2020 และฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง จากทีมวิสัญญีแพทย์ และพยาบาลโรงพยาบาลขอนแก่น