กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลร่วมพิธีติดแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลร่วมพิธีติดแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพู้สำเร็จการศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

 

วันที่ 18 มี.ค.65 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมกรีนโฮเตล ขอนแก่น

พว.ดร.ผนึกแก้ว คลังคา รองหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ โรงพยาบาลขอนแก่น

ร่วมพิธีติดแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพ มอบใบแสดงผลการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 13 และพิธีกตัญญุตา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย