กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับรางวัลข้าราชการดีเด่นระดับประเทศประจำปี 2564