กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลขอนแก่น ขอแสดงความยินดี และร่วมภาคภูมิใจกับ อาจารย์พี่เลี้ยงดีเด่นสาขาต่างๆ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]