กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล รพ.ขอนแก่น นำโดย พว.สุพิพัฒน์ พระยาลอ และ ผู้บริหารทางการพยาบาล เดินหน้าพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอย่างไม่หยุดยั้งด้วยความเข้มแข็ง โดย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล โดย คณะกรรมการ MRA เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล