กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี