การประชุม Hospitality of International Hospital

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการที่เป็นมิตรกับอาเซียน จัดประชุม Hospitality of International Hospital ที่โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท ขอนแก่น ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กล่าวรายงาน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและผู้บริหารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลเป็นร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และเยี่ยมชมการสาธิตอาหารอาเซียน