การเรียนรู้โปรแกรม HPSC และ iHospital2

วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 8.30-12.00 น. ห้องประชุมประมุขจันทรวิมล

จัดประชุมการเรียนรู้โปรแกรม HPSC และ iHospital2 โดย พว.ลัดดาวัลย์ หมื่นแก้ว  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ประธานงานสารสนเทศทางการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ได้เปิดการประชุม และแจ้งวัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ IT Nurse ประจำหน่วยงาน ได้เรียนรู้โปรแกรมดังกล่าว อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาที่พบในระหว่างการใช้งานหลังจากได้เปิดให้ใช้โปรแกรม HPSC และเป็นการเรียนรู้ โปรแกรม iHospital2 ซึ่งจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้