กิจกรรมทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ และวันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนมกราคม