ขอเชิญชวน บุคลากรกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลเลือกตั้งหัวหน้าพยาบาล

ขอเชิญชวน

บุคลากรกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลเลือกตั้งหัวหน้าพยาบาล

โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2565

 

ผู้บริหารเลือกตั้ง
..วันที่ 22 เม.ย. 65 (8-12น.) 

ผู้ปฏิบัติเลือกตั้ง
..วันที่ 21 เม.ย.65 เวลา 8.00น. ถึง 22 เม.ย. 65 เวลา 11.00น.