ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกิจกรรมทำบุญประจำปี โรงพยาบาลขอนแก่น

ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกิจกรรมทำบุญประจำปี โรงพยาบาลขอนแก่น

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบริชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันดินโลก วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)

และเนื่องในโอกาสครบรอบ วันก่อตั้งโรงพยาบาลขอนแก่นครบ 70 ปี (29 พฤศจิกายน 2564)

ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 6.45-8.30 น. ณ สวนธรรมธาริน โรงพยาบาลขอนแก่น