ขอเชิญพยาบาล และท่านที่สนใจ ร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตา “ทำบุญใหญ่ด้วยการบริจาคอวัยวะและดวงตา

ขอเชิญ…ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล และท่านที่สนใจ ร่วมบริจาคอวัยวะ และดวงตา

“ทำบุญใหญ่ ด้วย การบริจาคอวัยวะ และดวงตา” ในวันที่ 12 พฤษภาคม-21 ตุลาคม 2566

++ ผู้ร่วมบริจาคจะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจาก กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น

++ ผู้แจ้งความจำนงบริจาคจะได้รับกระเป๋าจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

ติดต่อสอบถามได้ที่ 043 009900 ต่อ 3865 หรือ 4699 หรือแจ้งความจำนงบริจาคออนไลน์ด้วยการสแกน QR code