ขอเชิญร่วมงาน Nurses Run for Health 2019 พยาบาลชวนวิ่ง เพื่อสุขภาพ ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง จ.ขอนแก่น เวลา 05.00 – 09.00 น. ค่าสมัคร 500 บาท