ขอแจ้งข่าวการรับสวัสดิการของสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ที่ได้รับอุทกภัยน้ำท่วม ปี 2565

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอแจ้งข่าวการรับสวัสดิการของสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ที่ได้รับอุทกภัยน้ำท่วม ปี 2565
อ่านลายละเอียดเพิ่มเติม http://www.natne.or.th/
ฟอร์มแจ้งความจำนง https://forms.gle/J7hiVFHU5zyVCoy97

***หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2565***