ขอแสดงความยินดี​กับ​ หนก.พว.​ผนึกแก้ว​ คลังคา​ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นจาก​สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี​ สรรพสิทธิประสงค์​ จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดี​กับ​ พว ผนึกแก้ว คลังคา