ขอแสดงความยินดี​กับ​ หนก.พว.​ผนึกแก้ว​ คลังคา​ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นจาก​สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี​ สรรพสิทธิประสงค์​ จังหวัดอุบลราชธานี

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

ยินดี​กับ​ พว ผนึกแก้ว คลังคา