คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม

วันที่26เมษายน2565

พว.ไพรวัลย์ พรมที หัวหน้าพยาบาล พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล เป็นตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่เบญจา รัตนากร อตีตนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ บ้านเลขที่ 232 ถนนหลังเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น