คณะผู้บริหารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคารสิรินธร คณะผู้บริหารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับ พว.ไพรวัลย์ พรมที พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลขอนแก่น เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564